Zwroty i reklamacje
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
  w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

- pisemnie na adres: ul. Magenta 9, 04-429 Warszawa;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ulimed.pl;

- osobiście, w sklepie przy ul  Żelazna 90, 00-004 Warszawa (patio).

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Żelazna 90, 00-004 Warszawa.
 4. Prośba o dostarczenie Towaru, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.
 5. Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, prosimy o kontakt z punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.
 6. Prosimy nie wysyłać paczek za pobraniem pocztowym, nie zostaną odebrane !!!

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia matki i dziecka lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów wspomagających karmienie (laktatorów, wkładek formujących i higienicznych, osłon sutka, produktów do pielęgnacji piersi) artykułów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych, bielizny dla matek karmiących

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl